Leczenie operacyjne i nieoperacyjne chorób stóp

  • paluch koślawy (hallux valgus)

 

 

paluch koślawy 1

Ryc.20. Zabieg operacyjny korekcji palucha koślawego. Zaawansowane zmiany deformacyjne w obrębie I stawu śródstopno-paliczkowego doprowadzają czasem do jego całkowitego uszkodzenia i utraty funkcji ruchowej oraz powodują znacznego stopnia dolegliwości bólowe. Postęp choroby zwyrodnieniowej w obrębie tego stawu wiąże się z narastaniem procesów zapalnych w obrębie kaletki paluch i z wytworzeniem tzw: bunionu. Daje on często nasilające się bóle w jego okolicy, początkowo podczas aktywności fizycznej, następnie również w spoczynku i w nocy podczas snu. Nasilony ból w obrębie paluch koślawego, którego nie da się już kontrolować leczeniem zachowawczym jest wskazaniem do operacyjnej korekcji z wycięciem „bunionu” oraz najczęściej z osteotomią (nacięciem kości śródstopia pod odpowiednim kątem – tak aby zniwelować deformację koślawą palucha). Chory po zabiegu może w pełni obciążać operowaną kończynę, nie mniej musi przez pierwsze 6 tygodni używać specjalnej ortezy z odciążaniem przedniej części stopy. Rekonwalescencja trwa zwykle 6-12 tygodni.

  • bolesne przodostopie (metatarsalgia)

 

 

paluch koślawy

Ryc.21. Zabieg operacyjny korekcji palucha koślawego połączony z operacją bolesnego przodostopia wynikającego z płaskostopia poprzecznego. Zaawansowane zmiany deformacyjne w obrębie I stawu śródstopno-paliczkowego doprowadzają czasem do jego całkowitego uszkodzenia i utraty funkcji ruchowej oraz powodują znacznego stopnia dolegliwości bólowe. Postęp choroby zwyrodnieniowej w obrębie tego stawu wiąże się z narastaniem procesów zapalnych w obrębie kaletki paluch i z wytworzeniem tzw: bunionu. Daje on często nasilające się bóle w jego okolicy, początkowo podczas aktywności fizycznej, następnie również w spoczynku i w nocy podczas snu. Nasilony ból w obrębie paluch koślawego, którego nie da się już kontrolować leczeniem zachowawczym jest wskazaniem do operacyjnej korekcji z wycięciem „bunionu” oraz najczęściej z osteotomią (nacięciem kości śródstopia pod odpowiednim kątem – tak aby zniwelować deformację koślawą palucha). W drugiej części zabiegu otwiera się przedziały między poszczególnymi kośćmi śródstopia, uwalniając nerwy tam przebiegające a także skraca się poszczególne kości śródstopia poprzez ich osteotomię, co w efekcie daje uniesienie łuku poprzecznego stopy i zmniejszenie płaskostopia. Chory po zabiegu może w pełni obciążać operowaną kończynę, nie mniej musi przez pierwsze 6 tygodni używać specjalnej ortezy z odciążaniem przedniej części stopy. Rekonwalescencja trwa zwykle 6-12 tygodni.

  • zapalenie rozcięgna podeszwowego (ostrogi piętowe)
  • bóle i zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stopy i stawu skokowego