Ortopeda i traumatolog narządu ruchu

W zawodzie lekarza pracuję od 14 lat. Posiadam specjalizację z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Specjalizuję się w leczeniu zarówno operacyjnym jak i nieoperacyjnym schorzeń kręgosłupa zarówno u dorosłych jak i dzieci, takich jak: zespoły bólowe pleców, krzyża, karku, rwy (kulszowe, udowe, barkowe), niedowłady, zaburzenia czucia, zwyrodnienia kręgosłupa: stenozy, dyskopatie, niestabilności, kręgozmyki, deformacje kręgosłupa (skoliozy, kifozy, zaburzenia balansu). Moim naczelnym celem podczas zaplanowanego indywidualnie dla każdego chorego leczenia jest zmniejszenie lub wyeliminowanie dolegliwości bólowych i objawów patologicznych związanymi z chorobami, które leczę.

 

szkielet człowieka

 

 

Działam zgodnie z przekonaniem, że dla każdego chorego należy opracować indywidualną strategię leczenia. O ile to możliwe i w zależności od leczonych schorzeń, zawsze podejmuję próbę terapii jak najmniej inwazyjnej dla chorego jak to tylko możliwe. Podczas leczenia wykorzystuję techniki mikrochirurgiczne, małoinwazyjne oraz najnowsze zdobycze techniki takie jak śródoperacyjną tomografię komputerową, neuronawigację i neuromonitoring, zwiększające bezpieczeństwo pacjenta oraz poprawiające skuteczność terapii.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi na tej stronie, a także na konsultacje i leczenie

 

Wykształcenie

2014 - Specjalizacja: Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu
2013 - Tytuł doktora nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny, tytuł pracy doktorskiej: „Ocena wyników operacyjnego leczenia skoliozy idiopatycznej sposobem tylnej korekcji i stabilizacji”
2007 - 2012 Studia Doktoranckie: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed
2006 - Dyplom lekarza
2000-2006 - Studia: Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski
2000 - Egzamin maturalny, Technikum Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku

 

Przebieg Pracy Zawodowej

2007 - nadal - Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Szpital Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku – stanowisko adiunkta w Klinice (leczenie operacyjne)
2007 - 2016 - Kociewskie Centrum Zdrowia
2014 - 2016 - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Centrum Medycyny Inwazyjnej, Klinika Ortopedii UCK
2006 - 2007 - Staż podyplomowy: Szpital Copernicus Podmiot Leczniczy Sp.Zo.o. w Gdańsku

 

Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych

 • Członek Towarzystw:

2008 -  nadal - Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr) od

2008 - nadal - Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa (PTChK)

2015 - nadal - AO Spine i AO Trauma

2016 - 2018 - nadal - Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddz. Północny

2018 - nadal - Skarbnik Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddz. Północny

2019 - nadal - Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa (PTChK)

 • Udział w komitecie redakcyjnym pisma: “Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska”
 • Współorganizator i instruktor pierwszego w Europie Wschodniej i pierwszego w Polsce prestiżowego ośrodka edukacyjno-treningowego AO Spine Center - Medical University of Gdańsk from 1st April 2018 to 31 March 2021 (2018),
 • Rozwój technik małoinwazyjnych w chirurgii kręgosłupa w Klinice Ortopedii GUMED
 • Współorganizator 12 konferencji i kursów naukowych:
  • 1, 2 Bałtyckie Spotkania Ortopedyczne w 2016 i w 2018r (Gdańsk)
  • 1-sz Studencka Konferencja Ortopedyczna (Gdańsk)
  • SPINAL DEFOTMITY INSTRUCTIONAL FORUM (5-6.11.2016, GDAŃSK)
  • SPINE EXECUTIVE CLASS, (GDAŃSK 14-15.11.2016)
  • XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr (18-20.05.2017, Gdańsk)
  • Stryker One Day Trauma, Gdańsk 17.11.2017
  • POLISH SPINE TRAUMA EXPERTS’ MEETING (22-23.02.2018, Gdańsk)
  • Kurs dla fizjoterapeutów podczas VII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 21-23.10.2018 Zielona Góra, Polska
  • AO Spine Advanced Course -Minimally Invasive Spine Surgery 29-30.11.2018 Gdańsk, Polska
  • OSSEUM Kręgosłup i miednica kostna – kompleksowa diagnostyka obrazowa 22-23.11.2019 Gdańsk
  • AO Spine Principles Course—Anatomic Principles of Screw Placement of Spinal Fusion 5-6.03.2020 Warszawa
 • Aktywny udział w kursach praktycznych, konferencjach i sympozjach naukowych z zakresu Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii i Traumatologii organizowanych w kraju i za granicą

 

Dorobek Naukowy

65 publikacji (autor i współautor) z dziedziny: medycyna/ortopedia/chirurgia kręgosłupa w czasopismach krajowych i zagranicznych. Więcej  www.gumed.edu.pl Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bibliografia i bibliometria.

Współautor podręcznika dla studentów medycyny pt. „Ortopedia i Traumatologia”.

Jeden z tłumaczy nowoczesnego podręcznika ortopedycznego “Campbell’s Operative Orthopaedics” 12th edition.

 

Nagrody

 1. I miejsce za Najlepszą Pracę Doktorską z dziedziny Chirurgii Kręgosłupa „Ocena wyników operacyjnego leczenia skoliozy idiopatycznej sposobem tylnej korekcji i stabilizacji” (2014)
 2. I nagroda za Najlepszą prezentację przypadku z dziedziny "Urazy kończyn dolnych" (2016)
 3. I Nagroda za najlepszą pracę w sesji Chirurgia Kręgosłupa oraz najlepszą pracę całego Zjazdu (Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Krakowie: “Prospektywne porównanie wyników klinicznych i radiologicznych leczenia złamań wybuchowych A3 i A4 wg AO kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego niepowikłanych neurologicznie. Otwarta vs przezskórna stabilizacja śrubami przeznasadowymi vs przezskórna wewnątrz-trzonowa stabilizacja implantem SpineJack®” (2018)
 4. Nominacja do Najlepszej Pracy Naukowej w Polsce w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz kwalifikacja do wygłoszenia na EFORT
 5. Nominacja krajowa do EFORT Best National Paper presentation za najlepszą pracę wygłoszoną podczas 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Krakowie “Prospektywne porównanie wyników klinicznych i radiologicznych leczenia złamań wybuchowych A3 i A4 wg AO kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego niepowikłanych neurologicznie. Otwarta vs przezskórna stabilizacja śrubami przeznasadowymi vs przezskórna wewnątrztrzonowa stabilizacja implantem SpineJack®”

 

Kongresy, sympozja, zjazdy, szkolenia, kursy

 • 2008 – “Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego” Fundacja Rozwoju Ortopedii i Rehabilitacji – Bydgoszcz, Polska
 • 2009 – „Skoliozy – współczesne zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia”  Warszawa, Polska
 • 2009- „Complexities In the treatment of Spinal Deformity Surgery” University in Laiden  Holandia
 • 2009 - „AO Trauma Course- Principles In Operative Fracture Management”  Kraków   Polska
 • 2009 – Introduction of Minimalny Invasive Techniques for Various Spinal Pathologies” University in Laiden Holandia
 • 2009 - „Understanding the treatment of spinal deformity” Wrocław Polska
 • 2009 – 16th Brussels International Spine Symposium „Soft tissue disorders and injuries of the spine” Bruksela, Belgia
 • 2010 - Summer Spine University – Barcelona, Hiszpania
 • 2010 - „AO Trauma Course- Advances in Operative Fracture Management” Kraków, Polska
 • 2011 - Biomaterials- Modern Technologies of Vertebro- and Kyphoplasty (Cerament Training Course) Gdansk, Poland
 • 2011 - „STRYKER Great Expectations – Nowoczesna ortopedia a oczekiwania pacjentów” Warszawa, Polska
 • 2011 - „Szkolenie z użycia sondy PediGuard przy implantacji śrub transpedikularnych” Paryż, Francja
 • 2011 - „Degeneracyjna stenoza w odcinku lędźwiowym kręgosłupa” Bukowy Dworek, Polska
 • 2011 – „BONE SUPPORT Expert Panel Meeting on Biomaterials for Bone Regeneration” Reims, Francja
 • 2011 – “DePuy Institute - Deformity Instructional Course” Frankfurt, Germany
 • 2012 - “Stryker EEMEA Spinal Deformity Educational Course” Adana, Turcja
 • 2012 – “Fractures and posttraumatic disorders of the lower limb” Druskienniki, Litwa
 • 2012 – “Chirurgia kręgosłupa –postępy w diagnostyce, leczeniu i pielęgnowaniu”  Kołobrzeg, Polska
 • 2012 – „9th Biennial Scientific Meeting International Research Society of Spinal Deformities” Poznań, Polska
 • 2013 - „STRYKER Great Expectations III” Serock, Polska
 • 2013 – “International Flap Dissection Seminar in Living Tissiue, Romanian Society for Reconstructive Microsurgery” Timisoara, Rumunia
 • 2014 - The SCORE Growth Guidance System Training Course. The University Hospital Brno Czech Republic
 • 2014 - XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Wrocław
 • 2014 - Komplikacje w Chirurgii Kręgosłupa, Olsztyn, Katedra Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
 • 2014 - 35th International Practical Seminar in Microsurgery of Vessels and Nerves, Timisoara Romania
 • 2014 - Spine View Endoscopic Minimal Invasive Spinal Decompression System. Surgeon to surgeon Course. Toruń
 • 2015 - Meet the Experts forum (AO Spine, European Spine Journal) – Spinal Osteotomies, Barcelona
 • 2015 - IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Północnego PTChK. Kołobrzeg - wygłoszone referaty ustne: “Wpływ derotacji kręgosłupa na odległe wyniki leczenia skoliozy idiopatycznej dorastających”. “Kręgozmyk zwyrodnieniowy w odcinku lędźwiowo–krzyżowym kręgosłupa - Wytyczne odnośnie diagnostyki i leczenia operacyjnego w oparciu o dostępne dowody medyczne”
 • 2015 - Artroskopia stawu skokowego – kurs CEMED artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu skokowego, Warszawa
 • 2015 - AOSpine Principles Specimen Course, Tampere, Finlandia
 • 2015 - Pierwszy Moduł Drugiej Edycji Polskiej Szkoły Chirurgii Kręgosłupa Świeradów Zdrój
 • 2015 - XI Forum Chirurgów Kręgosłupa Świeradów Zdrój
 • 2015 - Medtronic Spine Academia “Lumbar Interbody Fusion Course” Londyn, Wielka Brytania
 • 2015 - 4th Geneva Spine Course – Sagital Balance Course Geneva, Szwajcaria DePuySynthes Spinal Deformity Instructional Forum Gdańsk
 • 2015 - 4th Hands-on Course “Minimally Invasive Spine Surgery” Braga, Portugalia
 • 2015 - 16th Meeting of the German Polish Circle of friends for Orthopaedic and Traumatology Hoxter, Niemcy
 • 2016 - „Medtronic Spine Academia “OLIF Technique Training” Barcelona, Hiszpania
 • 2016 - „XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego – Nowoczesne Rozwiązania w Ortopedii Dziecięcej” Poznań, Polska
 • 2016 - „1st Baltic Orthopaedic Meeting” Gdańsk, Polska
 • 2016 - „AO –Trauma Course –Approaches & Osteosynthesis with Anatomical Specimen” Graz, Austria
 • 2016 - „XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego I Traumatologicznego. Lublin, Polska
 • 2016 - „VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa” - przyznanie „1-szej Nagrody za Najlepszą Pracę Doktorską w dziedzinie Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane, Polska
 • 2016 - Spine Surgery Academia (AOSpine) DePuy/Synthes Cadaver Training Course – Cervical spine surgery – anterior procedures” Solothurn, Szwajcaria
 • 2016 - „Medtronic Spine Academia – Total Cervical Spine Solutions” Dundee, Wielka Brytania
 • 2016 - „Spine Executive Class. Adult Deformities. Saggital balance. Osteotomy” DePuy/Synthes, Gdansk, Polska
 • 2016 - „23rd Brussels International Spine Symposium – Controversies in the treatment of Spinal Disorders”, Bruksela, Belgia
 • 2016 - STRYKER Trauma Master Class (Lower Extremities) – Nagroda za najlepszą prezentację przypadku. Warszawa, Polska
 • 2017 - Global Spine Congress, Milan, Włochy
 • 2017- EUROSPINE – Convention Centre Dublin, Irlandia
 • 2017- AOTrauma Course with Practical Exercises on Anatomical Specimens Foot & Ankle Surgery, Graz, Austria
 • 2017 - AOTrauma Course with Practical Exercises on Anatomical Specimens Acetabular and Pelvic Fracture Management, Graz, Austria
 • 2017 - AOSpine Advanced Level Specimen Course— Degenerative Spine, Poznan, Polska
 • 2017 - American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2017 Annual Meeting, San Diego, California, USA
 • 2017 - Masterclass – Minimal Invasive Spine Surgery, Toruń, Polska
 • 2017 - Masterclass – Spinal Trauma, Łódź, Polska
 • 2017 - XXVII Symopzjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Gdańsk, Polska
 • 2017 - XXXVII Dni Ortopedyczne Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Ostróda, Polska
 • 2017 - VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Północnego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Kręgosłupa. „Zapalenia Kręgosłupa” Kołobrzeg, Polska
 • 2017- XIII Forum Chirurgów Kręgosłupa w Świeradowie Zdroju.
 • 2017 - Polska Szkoła Chirurgii Kręgosłupa – Moduł Trzeci, Świeradów Zdrój
 • 2017 - I Studencka Konferencja Ortopedyczna, Gdańsk
 • 2018 - IMPACT OF MULTI-DISCIPLINARY ASSESSMENT IN DEFORMITY: Moving from a single perspective to multi factorial considerations 35th anniversary of the CD Correction Philosophy, Athens, Grecja
 • 2018 - Polish Spine Trauma Expert’s Meeting: Vertebral Compression Fractures, Challenges & controversies, Gdańsk, Polska
 • 2018 - Principles in Spine Fractures Management, Ostróda, Polska
 • 2018 - School of Art Master of MIS Techniques, Katowice, Polska
 • 2018 - BSO 2018 Standardy w Ortopedii Gdańsk, Polska
 • 2018 - “Leczenie operacyjne zakażeń miejsca operowanego w chirurgii kręgosłupa w Klinice Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu GUMED” Tleń, Polska
 • 2018 - VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zielona Góra, Polska
 • 2018 - “Innowacyjne metody spondyloimplantologiczne w Polsce I na Świecie” - kurs podczas VII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zielona Góra, Polska
 • 2018 - AO Spine Advanced Course -Minimally Invasive Spine Surgery, Gdańsk, Polska
 • 2019 - Ukończenie Szkoły SPINE ACADEMY 2015-2019 Hamburg, Solothurn

Moduł 1: Zabiegi w obrębie odcinka szyjnego wykonywane z dostępu przedniego

Moduł 2: Zabiegi w obrębie odcinka szyjnego wykonywane z dostępu tylnego

Moduł 3: Zabiegi w obrębie odcinka piersiowo lędźwiowego wykonywane z dostępu tylnego

Moduł 4: Zabiegi w obrębie odcinka piersiowo lędźwiowego wykonywane techniką MIS

Moduł 5: Dostępy przednie i boczne do kręgosłupa lędźwiowego

Moduł 6: Augmentacje (cementoplastyka) w obrębie kręgosłupa

Moduł 7 i 8: Złamania w obrębie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego oraz guzy i nowotwory kręgosłupa

 • 2019 - Małoinwazyjne leczenie zespołów bólowych kręgosłupa. Poznań
 • 2019 - VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Północnego PTChK Kręgozmyk - diagnozowanie, prognozowanie i leczenie Kołobrzeg
 • 2019 - Global Spine Congress Toronto, Canada
 • 2019 - Piąty moduł II edycji Polskiej Szkoły Chirurgii Kręgosłupa w Świeradowie
 • 2019 - XV Forum Chirurgów Kręgosłupa w Świeradowie
 • 2019 - Zjazd Zarządu PTChK „Chirurgia kręgosłupa w Polsce Aktualne wyzwania” Warszawa
 • 2019 - XVII Sympozjum Ortopedyczno- Radiologiczne „Diagnostyka obrazowa w ortopedii” „A jednak Wdzydze” w Gniewinie
 • 2020 – AO Spine Principles Course—Anatomic Principles of Screw Placement of Spinal Fusion

 

Wygłoszone Referaty Naukowe

 • Wpływ Derotacji kręgosłupa na wyniki leczenia operacyjnego skoliozy idiopatycznej. Pankowski, Rocławski, Wałejko, Ceynowa, Mazurek. XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.17-21.09.2014 Wrocław
 • ŚRÓDOPERACYJNA TOMOGTAFIA KOMPUTEROWA – SKUTECZNA METODA OCENY DEROTACJI W OPERACYJNYM LECZENIU SKOLIOZY IDIOPOATYCZNEJ Pankowski, Wałejko, Rocławski, Ceynowa, Mazurek. XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 17-21.09.2014 Wrocław
 • BEZPOŚREDNIA DEROTACJA SZCZYTOWA KONTRA DEROTACJA NA PRĘCIE. ŚRÓDOPERACYJNA OCENA TK RZECZYWISTEJ DEROTACJI W OPERACYJNYM LECZENIU SKOLIOZY IDIOPATYCZNEJ Pankowski, Wałejko, Rocławski, Ceynowa, Mazurek. XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 17-21.09.2014 Wrocław
 • Referat zagraniczny wygłoszony na spotkaniu Towarzystwa Polsko-Niemieckiego “Outcome evaluation of operative treatment of adolescent idiopathic scoliosos. New vs old surgical techniques” 16th Meeting of the German Polish Circle of friends for Orthopaedic and Traumatology Hoxter, Germany, June 11th – 13th 2015
 • Funkcjonowanie serwisu replantacyjnego w Polsce. XV Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii 5-7 Listopada 2015 Wdzydze Kiszewskie T. Mazurek, F. Dąbrowski, M. Piotrowski, M. Rocławski.
 • Wpływ derotacji kręgosłupa na odległe wyniki leczenia skoliozy idiopatycznej dorastających IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Północnego PTChK. Kołobrzeg 27-29 marca 2015 r. Rocławski, Pankowski
 • Kręgozmyk zwyrodnieniowy w odcinku lędźwiowo–krzyżowym kręgosłupa -Wytyczne odnośnie diagnostyki i leczenia operacyjnego w oparciu o dostępne dowody medyczne. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Północnego PTChK. Kołobrzeg 27-29 marca 2015 r. Rocławski, Pankowski
 • Bezpośrednia derotacja kontra derotacja na pręcie. Ocena derotacji kręgosłupa na podstawie śródoperacyjnego badania TK w chirurgii skoliozy idiopatycznej dorastających IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Północnego PTChK. Kołobrzeg 27-29 marca 2015 r. Pankowski, Rocławski
 • Biomechaniczne badania doświadczalne krytycznej siły derotacji bezpośredniej kręgosłupa stosowanej w operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej dorastających doniesienie wstępne IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Północnego PTChK. Kołobrzeg 27-29 marca 2015 r. Pankowski, Rocławski
 • Śródoperacyjna TK kontra bedanie Pedriolle i skoliometrem rotacji kręgosłupa w skoliozie idiopatycznej dorastających IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Północnego PTChK. Kołobrzeg 27-29 marca 2015 r. Pankowski, Rocławski
 • Operacyjne leczenie skoliozy z zastosowaniem neuromonitoringu i śródoperacyjnej tomografii komputerowej. XV Sympozjum Ortopedyczno – Radiologiczne. Wdzydze Kiszewskie - 07.11.2015 Pankowski, Rocławski
 • Planowanie instrumentacji wielopoziomowej w trosce o prawidłowy balans kręgosłupa w operacyjnym leczeniu skolioz V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Północnego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa: "Balans kręgosłupa - do czego dążymy?" Marek Rocławski, Rafał Pankowski, Marcin Mikulicz, Bartłomiej Panasewicz
 • „Need for speed” – metoda wprowadzania śrub transpedikularnych przy użyciu wiertarki. V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Północnego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa: "Balans kręgosłupa - do czego dążymy?" Rafał Pankowski, Marek Rocławski, Marcin Mikulicz, Bartłomiej Panasewicz
 • The experimental study of direct vertebral derotation in idiopathic scoliosis surgery”

            1-st Baltic Orthopaedic Meeting, 16-18 June 2016.

 • Od pręta Harringtona do derotatora Pankowskiego – rozwój technik derotacyjnych w operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej. XLI Zjazd aukowy PTOiTr Lublin 15-17.09.2016 Pankowski R., Rocławski M., Ceynowa M., Mikulicz M.
 • Badania kliniczne i doświadczalne nad derotacją bezpośrednią̨ kręgosłupa w operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej VI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa – 13-15.10.2016 Pankowski R., Rocławski M., Ceynowa M., Mikulicz M., Kloc W.
 • Direct Vertebral Rotation Versus Single Concave Rod Rotation Low-dose Intraoperative Computed Tomography Evaluation of Spine Derotation in Adolescent Idiopathic Scoliosis Surgery VI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa – 13-15.10.2016 Pankowski R., Rocławski M., Ceynowa M., Mikulicz M., Kloc W.
 • Transient monoplegia as a result of unilateral femoral artery ischemia detected by multimodal intraoperative neuromonitoring in posterior scoliosis surgery VI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa – 13-15.10.2016 Pankowski R., Rocławski M., Ceynowa M., Mikulicz M., Kloc W.
 • Porównanie wyników stabilizacji przeznasadowej niepowikłanych neurologicznie złamań kręgosłupa piersiowo-lędżwiowego wykonywanej klasycznie „na otwarto“, przezskórnie pod kontrolą ramienia „C“ oraz przezskórnie pod kontrola ramienia „O“ z nawigacją VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane, 13-15 października 2016 : program naukowy ze streszczeniami ISBN: 978-83- 945136-1- 0 MAREK ROCŁAWSKI, RAFAŁ PANKOWSKI, W. Kloc, S. Adamski, MARCIN CEYNOWA, M. Mikulicz.
 • Diagnostyka bólu stawu biodrowo – krzyżowego. Wykład dla firmy LFC. VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane, 13-15 października 2016 Marek Rocławski, Rafał Pankowski
 • „Prospektywne randomizowane porównanie dostępu przedniego ze zmodyfikowanym dostępem Hardinge’a w endoprotezoplastyce stawu biodrowego pod kątem markerów uszkodzenia mięśni i stanu zapalnego”. XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego I Traumatologicznego 22-24.09.2016 Lublin MAREK ROCŁAWSKI, RAFAŁ PANKOWSKI, TOMASZ MAZUREK, MARIUSZ TREDER, KRZYSZTOF KOLARZ, MARCIN CEYNOWA, BARTŁOMIEJ PANASEWICZ, FILIP DĄBROWSKI, MARCIN MIKULICZ.
 • „Implanty wewnątrztrzonowe: „Spine Jack” i „VBS” w leczeniu operacyjnym złamań kompresyjnych kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego. Analiza wskazań, technika operacyjna i nowe perspektywy w oparciu o doświadczenia naszego Ośrodka”. XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego I Traumatologicznego 22-24.09.2016 Lublin. MAREK ROCŁAWSKI, RAFAŁ PANKOWSKI, W. Kloc, S. Adamski, MARCIN CEYNOWA, M. Mikulicz, TOMASZ MAZUREK.
 • „Porównanie wyników stabilizacji przeznasadowej niepowikłanych neurologicznie złamań kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego wykonywanej klasycznie „na otwarto”, przezskórnie pod kontrolą ramienia „C” oraz przezskórnie pod kontrolą ramienia „O” z nawigacją” XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego I Traumatologicznego 22-24.09.2016 Lublin. MAREK ROCŁAWSKI, RAFAŁ PANKOWSKI, W. Kloc, S. Adamski, MARCIN CEYNOWA, M. Mikulicz, TOMASZ MAZUREK.
 • Badania kliniczne i doświadczalne nad derotacją bezpośrednią kręgosłupa w operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej. VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa Zakopane, 13-15 października 2016: program naukowy ze streszczeniami. ISBN: 978-83- 945136-1- 0 RAFAŁ PANKOWSKI, MAREK ROCŁAWSKI, M. Mikulicz, A. Kierzkowska, E. Słoński.
 • Ocena 112 chorych dorastających leczonych operacyjnie z powodu skoliozy idiopatycznej za pomocą czterech różnych rodzajów instrumentarium XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań 19-21 maja 2016: Marek Rocławski, Rafał Pankowski, Tomasz Mazurek, Marcin Mikulicz, Bartłomiej Panasewicz
 • Postępowanie z pacjentem po amputacji kończyny: od urazu do konsultacji z Ośrodkiem Replantacyjnym – Akademia Chirurgii Ręki 03.06.2016 Marek Rocławski, Maciej Piotrowski
 • Preoperative planning and postoperative management in patients after upper extremity replantations, 1 st Baltic Orthopaedic Meeting, 14-16 June, Gdańsk, Poland Filip Dąbrowski,Tomasz Mazurek, Maciej Piotrowski, Marek Rocławski, Klaudiusz Pobłocki, Wojciech Zadura
 • Rekonstrukcja wielotkankowych uszkodzeń ręki, pokrywanie ubytków skóry, leczenie opatrunkami podciśnieniowymi. Akademia chirurgii ręki 2.12.2016 Gdańsk Filip Dąbrowski, Marek Rocławski
 • Ocena leczenia operacyjnego złamań kompresyjnych kręgosłupa z użyciem rozprężanych implantów dotrzonowych SpineJack VI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa – 13-15.10.2016 Mikulicz M., Pankowski R. Rocławski M., Kloc W.
 • SpineJack w leczeniu złamań kręgosłupa VI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa – 13-15.10.2016 Adamski S., Kloc W. Pankowski R., Rocławski M.
 • Małoinwazyjna przezskórna stabilizacja górnego odcinka kręgosłupa szyjnego VI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa – 13-15.10.2016 Stanisław Adamski, Wojciech Kloc, Witold Libionka, Wojciech Wasilewski, Wiesław Liczbik, MAREK ROCŁAWSKI, RAFAŁ PANKOWSKI.
 • Zastosowanie protezy pierścienia włóknistego Barricaid w operacjach mikrodyskoidektomi VI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa – 13-15.10.2016 Adamski S., Kloc W., Pankowski R., Rocławski M.
 • Ocena poprawności implantacji 1273 śrub przeznasadowych z użyciem EMG oraz śródoperacyjnego badania TK O-arm u 230 pacjentów. VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane, 13-15 października 2016: program naukowy ze streszczeniami. ISBN: 978-83-945136-1- 0 Stanisław Adamski, Wojciech Kloc, Witold Libionka, Wojciech Wasilewski, Wiesław Liczbik, MAREK ROCŁAWSKI, RAFAŁ PANKOWSKI.
 • XXVII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Gdańsk 18-20.05.2017 Wygłoszone referaty:
 1. Prospektywna ocena wyników leczenia operacyjnego niepowikłanych neurologicznie złamań kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego u dzieci leczonych w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMED metodą „otwartą”, przezskórną z wykorzystaniem ramienia „C” oraz przezskórną z wykorzystaniem ramienia „O”
 2. Radiologiczne planowanie przedoperacyjne w leczeniu skoliozy idiopatycznej dorastających w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMED
 3. Prospektywna ocena wyników leczenia operacyjnego hiperkifozy w przebiegu choroby Scheuermanna z wykorzystaniem wielopoziomowej osteotomii PONTE u pacjentów leczonych w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMED
 4. Leczenie operacyjne zakażeń miejsca operowanego w chirurgii deformacji kręgosłupa rosnącego w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMED
 • „Technika leczenia operacyjnego złamania części dalszej kości piszczelowej na wybranych przykładach klinicznych” Stryker One Day Trauma, Gdańsk 17.11.2017
 • “Percutaneous fluoroscopic - guided versus percutaneous 3D navigation - guided versus open pedicle screw fixation for treatment of thoracolumbar fractures without neurologic deficits” Global Spine Congress, Milan, Włochy, 3-6.06.2017
 • “Clinical and radiographic outcome of treatment of thoracolumbar fractures without neurology. Open vs percutaneous c-arm - guided vs percutaneous 3D navigation: guided pedicle screw fixation” EUROSPINE 2017, Convention Centre Dublin, Ireland, 11–13 October 2017
 • “Treatment of vertebral traumatic fractures with cranio-caudal expandable, intravertebral implant (SpineJack) in combination with a high viscosity PMMA cement” World Congress of Neurosurgery, Istanbul, Turkey, August 20-25, 2017 Adamski, Kloc, Libionka, Rocławski, Pankowski
 • “Craniocervical junction fractures treatment with minimally invasive percutaneous screws fixation” XVI. World Congress of Neurosurgery, Istanbul, Turkey, August 20-25, 2017 Adamski, Kloc, Libionka, Rocławski, Pankowski
 • “Accuracy of consecutive series of 1273 pedicle screws placement in thoracolumbar spine with IONM and CT-guided navigation (O-arm) in 230 patients” XVI. World Congress of Neurosurgery, Istanbul, Turkey, August 20-25, 2017 Adamski, Kloc, Libionka, Rocławski, Pankowski
 • Less invasive surgery or conservative treatment as a response to non-osteoporotic bone vertebral compression fractures. Threats and options to avoid further complications. Polish Spine Trauma Expert’s Meeting: Vertebral Compression Fractures, Challenges & controversies 22-23.02.2018 Gdańsk, Polska
 • “Anatomia i biomechanika kręgosłupa” Principles in Spine Fractures Management 6-7.04.2018 Ostróda, Polska
 • “Bezpieczeństwo chorych w chirurgii kręgosłupa” Bałtyckie Spotkania Ortopedyczne 2018 Standardy w Ortopedii. Gdańsk, 24-26.05.2018
 • „Standardy postępowania w urazach kończyny dolnej – złamania kości udowej” Bałtyckie Spotkania Ortopedyczne 2018 Standardy w Ortopedii Gdańsk, 24-26.05.2018
 • “Wskazania i stosowane techniki leczenia operacyjnego w obrębie kręgosłupa lędźwiowego” - Kurs dla fizjoterapeutów podczas VII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 21-23.10.2018 Zielona Góra, Polska
 • “Tips and tricks of percutaneous fixation” - AO Spine Advanced Course -Minimally Invasive Spine Surgery 29-30.11.2018 Gdańsk, Polska
 • “Image guidance and Computer Navigation in Spine Surgery” AO Spine Advanced Course -Minimally Invasive Spine Surgery 29-30.11.2018 Gdańsk, Polska
 • „Kręgozmyk zwyrodnieniowy w odcinku lędźwiowo - krzyżowym: diagnostyka i leczenie w oparciu o wytyczne NASS w odniesieniu do EBM” VIII Konferenca Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Północnego PTChK Kręgozmyk - diagnozowanie, prognozowanie i leczenie 29-31 marca 2019 r. Kołobrzeg
 • „Neuromonitoring struktur nerwowych w obrębie kręgosłupa” podczas piątego modułu II edycji Polskiej Szkoły Chirurgii Kręgosłupa w Świeradowie   12.06.2019
 • „Nowoczesne leczenie złamań kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego w oparciu o EBM oraz doświadczenie Kliniki Ortopedii GUMed i Oddziału Neurochirurgii Szpitala Copernicus (AO Spine Center)” XVII Sympozjum Ortopedyczno- Radiologiczne „Diagnostyka obrazowa w ortopedii” „A jednak Wdzydze” w Gniewinie 14-16 listopada 2019r.
 • "Dawne techniki operacyjne w nowym wydaniu - czyli (artrodeza stawu krzyżowo - biodrowego implantami ISAF oraz zabieg naprawczy zespolenia obustronnej kręgoszczeliny wg BUCK'A) z wykorzystaniem technologii śródoperacyjnej nawigacji 3-D" XVII Sympozjum Ortopedyczno- Radiologiczne „Diagnostyka obrazowa w ortopedii” „A jednak Wdzydze” w Gniewinie 14-16 listopada 2019r.
 • „Wskazania i stosowane techniki leczenia chirurgicznego schorzeń w obrębie kręgosłupa piersiowo – lędźwiowo – krzyżowego” OSSEUM Kręgosłup i miednica kostna – kompleksowa diagnostyka obrazowa 22-23.11.2019
 • „Skoliozy okiem ortopedy” OSSEUM Kręgosłup i miednica kostna – kompleksowa diagnostyka obrazowa 22-23.11.2019
 • „Urazy kostne miednicy i sposoby ich zaopatrywania” OSSEUM Kręgosłup i miednica kostna – kompleksowa diagnostyka obrazowa 22-23.11.2019
 • „Walka o prawidłowy balans kręgosłupa wszystkim co mamy - czyli "operacyjne przygody" pani Jadzi” Zjazd Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii Traumatologii 14.12.2019 Gdańsk
 • “Prospective Comparison Of Clinical And Radiographic Outcomes Of The Treatment Of Thoracolumbar A3 And A4 (AO) Burst Fractures Without Neurology. Open Vs Percutaneous Pedicle Screw Instrumentation Vs Percutaneous Vertebral Augmentation With Craniocaudal Expandable Implant SpineJack”. Roclawski, R. Pankowski, W. Kloc, S. Adamski, S. Bielocerkowski, A. Augustyniak, M. Ceynowa. Global Spine Congress Toronto, Canada | May 15–18, 2019
 • „Percutaneous Screws Fixation In Occipitocervical Junction Fractures Supported With CT Guided Navigation System—5 Years Experience Department Of Neurosurgery Copernicus Hospital In Gdansk”. W. Kloc, S. Adamski, R. Pankowski, M. Roclawski, M. Derenda, P. Kurlandt, J. Wisniewski, K. Aleksandrowicz Global Spine Congress Toronto, Canada | May 15–18, 2019

 

Publikacje

 • The influence of lateral thoracotomy on scoliosis development in patients with aortic coarctation, Polski Przeglad Kardiologiczny, vol. 9, no. 2, pp. 111–115, 2007.
 • The evaluation of the influence of total hip replacement on health-related quality of life, Chirurgia narzadów ruchu i ortopedia polska, vol. 73, no. 1, pp. 5–9, 2008.
 • The influence of segmental lumbosacral anatomy restoration on clinical outomes in the operative treatment of the isthmic spondylolisthesis, Chirurgia narzadów ruchu i ortopedia polska, vol. 73, no. 6, pp. 371–376, 2008.
 • The comparison of the use of cages with the use of autogenous bone grafts in the operative treatment of the isthmic spondylolisthesis by the posterior stabilisation and ALIF, Chirurgia narzadów ruchu i ortopedia polska, vol. 74, no. 1, pp. 35–40, 2009.
 • The effect of lateral thoracotomy on the development of scoliosis in patients with patent ductus arteriosus, Chirurgia narzadów ruchu i ortopedia polska, vol. 74, no. 3, pp. 127–131, 2009.
 • Scoliosis in patients with aortic coarctation and patent ductus arteriosus: Does standard posterolateral thoracotomy play a role in the development of the lateral curve of the spine? Pediatric Cardiology, vol. 30, no. 7, pp. 941–945, 2009.
 • Prospective study of health-related quality of life after Total Hip Replacement in 2-year follow up period, Annales Academiae Medicae Gedanensis, vol. 39, pp. 115–121, 2009.
 • Tensile strength of a weave tendon suture using tendons of different sizes, Clinical Biomechanics, vol. 26, no. 4, pp. 415–418, 2011.
 • Secondary scoliosis after thoracotomy in patients with aortic coarctation and patent ductus arteriosus, Studies in Health Technology and Informatics, vol. 176, pp. 43–46, 2012.
 • Operative treatment of isthmic spondylolisthesis with posterior stabilization and ALIF. Cages versus autogenous bone grafts, Studies in Health Technology and Informatics, vol. 176, pp. 311–314, 2012.
 • Intraoperative neurophysiologic monitoring (INM) in scoliosis surgery, Studies in Health Technology and Informatics, vol. 176, pp. 319–321, 2012.
 • The effectiveness of Percutaneous Vertebroplasty in the treatment of different aetiology Vertebral Body Fractures, Studies in Health Technology and Informatics, vol. 176, pp. 372–374, 2012.
 • Intraoperative computed tomography versus perdriolle and scoliometer evaluation of spine rotation in adolescent idiopathic scoliosis, BioMed Research International, vol. 2015, pp., 2015.
 • The Thermal Sensitivity Test in Evaluating Outcome after Peripheral Nerve Injury, BioMed Research International, vol. 2015, pp., 2015.
 • Direct vertebral rotation versus single concave rod rotation low-dose intraoperative computed tomography evaluation of spine derotation in adolescent idiopathic scoliosis surgery, Spine, vol. 41, no. 10, pp. 864–871, 2016.
 • Transient Monoplegia as a Result of Unilateral Femoral Artery Ischemia Detected by Multimodal Intraoperative Neuromonitoring in Posterior Scoliosis Surgery, Medicine (United States), vol. 95, no. 6, pp., 2016.
 • The sensory function of the uninjured nerve in patients after median and ulnar nerve injury, Journal of Hand Therapy, vol. 30, no. 1, pp. 97–103, 2017.
 • Porównanie wyników stabilizacji przeznasadowej niepowikłanych neurologicznie złamań kręgosłupa piersiowo-lędżwiowego wykonywanej klasycznie „na otwarto“, przezskórnie pod kontrolą ramienia „C“ oraz przezskórnie pod kontrola ramienia „O“ z nawigacją VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane, 13-15 października 2016 : program naukowy ze streszczeniami ISBN: - 0 MAREK ROCŁAWSKI, RAFAŁ PANKOWSKI, W. Kloc, S. Adamski, MARCIN CEYNOWA, M. Mikulicz.
 • Diagnostyka bólu stawu biodrowo – krzyżowego. Wykład dla firmy LFC. VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane, 13-15 października 2016 Marek Rocławski, Rafał Pankowski
 • „Prospektywne randomizowane porównanie dostępu przedniego ze zmodyfikowanym dostępem Hardinge’a w endoprotezoplastyce stawu biodrowego pod kątem markerów uszkodzenia mięśni i stanu zapalnego”. XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego I Traumatologicznego Lublin MAREK ROCŁAWSKI, RAFAŁ PANKOWSKI, TOMASZ MAZUREK, MARIUSZ TREDER, KRZYSZTOF KOLARZ, MARCIN CEYNOWA, BARTŁOMIEJ PANASEWICZ, FILIP DĄBROWSKI, MARCIN MIKULICZ.
 • „Implanty wewnątrztrzonowe: „Spine Jack” i „VBS” w leczeniu operacyjnym złamań kompresyjnych kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego. Analiza wskazań, technika operacyjna i nowe perspektywy w oparciu o doświadczenia naszego Ośrodka”. XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego I Traumatologicznego Lublin. MAREK ROCŁAWSKI, RAFAŁ PANKOWSKI, W. Kloc, S. Adamski, MARCIN CEYNOWA, M. Mikulicz, TOMASZ MAZUREK.
 • „Porównanie wyników stabilizacji przeznasadowej niepowikłanych neurologicznie złamań kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego wykonywanej klasycznie „na otwarto”, przezskórnie pod kontrolą ramienia „C” oraz przezskórnie pod kontrolą ramienia „O” z nawigacją” XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego I Traumatologicznego Lublin. MAREK ROCŁAWSKI, RAFAŁ PANKOWSKI, W. Kloc, S. Adamski, MARCIN CEYNOWA, M. Mikulicz, TOMASZ MAZUREK.
 • Ocena 112 chorych dorastających leczonych operacyjnie z powodu skoliozy idiopatycznej za pomocą czterech różnych rodzajów instrumentarium XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Poznań 19-21 maja 2016: Marek Rocławski, Rafał Pankowski, Tomasz Mazurek, Marcin Mikulicz, Bartłomiej Panasewicz (Gdańsk)
 • Postępowanie z pacjentem po amputacji kończyny: od urazu do konsultacji z Ośrodkiem Replantacyjnym – Akademia Chirurgii Ręki 03.06.2016 Marek Rocławski, Maciej Piotrowski
 • Jakość życia po operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej dorastających. Analiza chorych leczonych czterema różnymi metodami tylnej korekcji i stabilizacji kręgosłupa. Chir. Narzadow Ruchu Ortop. Pol., 2016; 81(3) 68-73 Marek Rocławski,Rafał, Pankowski,Tomasz Mazurek,Marcin Ceynowa,Marcin Mikulicz,Wojciech Kloc, Katarzyna Rocławska.
 • SpineJack w leczeniu złamań kręgosłupa VI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa – Adamski S., Kloc W. Pankowski R., Rocławski M.
 • Małoinwazyjna przezskórna stabilizacja górnego odcinka kręgosłupa szyjnego VI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa – Stanisław Adamski, Wojciech Kloc, Witold Libionka, Wojciech Wasilewski, Wiesław Liczbik, MAREK ROCŁAWSKI, RAFAŁ PANKOWSKI.
 • Zastosowanie protezy pierścienia włóknistego Barricaid w operacjach mikrodyskoidektomi VI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa – Adamski S., Kloc W., Pankowski R., Rocławski M.
 • Ocena poprawności implantacji 1273 śrub przeznasadowych z użyciem EMG oraz śródoperacyjnego badania TK O-arm u 230 pacjentów. VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane, 13-15 października 2016: program naukowy ze streszczeniami. ISBN: 0 Stanisław Adamski, Wojciech Kloc, Witold Libionka, Wojciech Wasilewski, Wiesław Liczbik, MAREK ROCŁAWSKI, RAFAŁ PANKOWSKI.
 • Intraoperative computed tomography versus Perdriolle and scoliometer evaluation of spine rotation in adolescent idiopathic scoliosis R. Pankowski, Sz. Wałejko, M. Rocławski, M. Ceynowa, and T. Mazurek BMRI 2015 IF - 2.706 MEN – 30
 • Direct Vertebral Rotation Versus Single Concave Rod Rotation Low-dose Intraoperative Computed Tomography Evaluation of Spine Derotation in Adolescent Idiopathic Scoliosis Surgery. Rafał Pankowski, MD, PhD, Marek Rocławski, MD, PhD, Marcin Ceynowa, MD, PhD, Marcin Mikulicz, MD, Tomasz Mazurek, MD, PhD, and Wojciech Kloc, MD, PhD
 • The Thermal Sensitivity Test in Evaluating Outcome after Peripheral Nerve Injury

Marcin Ceynowa, Tomasz Mazurek, Rafał Pankowski, Marek Rocławski, and Mariusz Treder BioMed Research International, Volume 2015 (2015), Article ID 528356, 9 pages

 • Izolowane uszkodzenie ścięgna mięśnia podkolanowego – opis przypadku. Bartłomiej Panasewcz, Tomasz Mazurek, Lucjan Samson, Rafał Pankowski, Marek Rocławski. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 2015,80, 181-183.
 • Obiektywna rentgenograficzna ocena wyników leczenia operacyjnego skoliozy idiopatycznej dorastających. Marek Rocławski, Rafał Pankowski, Tomasz Mazurek, Marcin Ceynowa, Marcin Mikulicz, Bartłomiej Panasewicz, Wojciech Kloc, Katarzyna Rocławska. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 2015,80, 214-220.
 • Ocena efektywności bezpośredniej derotacji kręgosłupa w operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej na podstawie śródoperacyjnej tomografii komputerowej

Pankowski R., Rocławski M., Mikulicz M., Ceynowa M., Mazurek T., Pobłocki K., Panasewicz B. Chir. Narz. Ruchu. Ortop. Pol. 2015 

 • Transient monoplegia as a result of unilateral femoral artery ischemia detected by multimodal intraoperative neuromonitoring in posterior scoliosis surgery: a case report. Medicine 2016; vol. 95, nr 6, art. ID e2748, s. 1-7. ISSN: 0025-7974

RAFAŁ PANKOWSKI, MAREK ROCŁAWSKI, Krzysztof Dziegiel, MARCIN CEYNOWA, Marcin Mikulicz, TOMASZ MAZUREK, Wojciech Kloc.

 • Direct vertebral rotation versus single concave rod rotation : low-dose intraoperative computed tomography evaluation of spine derotation in adolescent idiopathic scoliosis surgery. Spine 2016; vol. 41, nr 10, s. 864-871 ISSN: 0362-243

RAFAŁ PANKOWSKI, MAREK ROCŁAWSKI, MARCIN CEYNOWA, Marcin Mikulicz, TOMASZ MAZUREK, Wojciech Kloc.

 • "Gdańska" technika implantacji śrub przeznasadowych w operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2016; t. 81, nr 2, s. 31-37 -  5 KBN  RAFAŁ PANKOWSKI, Marcin Mikulicz, MAREK ROCŁAWSKI, MARCIN CEYNOWA, TOMASZ MAZUREK.
 • Ocena efektywności bezpośredniej derotacji kręgosłupa w operacyjnym leczeniu skoloizy idiopatycznej na podstawie śródoperacyjnej tomografii komputerowej Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2015; t. 80, nr 5, s. 207-213 – 5 KBN RAFAŁ PANKOWSKI, Marcin Mikulicz, MAREK ROCŁAWSKI, MARCIN CEYNOWA, TOMASZ MAZUREK.
 • Jakość życia po operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej dorastających. Analiza chorych leczonych czterema różnymi metodami tylnej korekcji i stabilizacji kręgosłupa.  Chir. Narzadow Ruchu Ortop. Pol., 2016; 81(3) 68-73

Marek Rocławski,Rafał, Pankowski,Tomasz Mazurek,Marcin Ceynowa,Marcin Mikulicz,Wojciech Kloc, Katarzyna Rocławska.

 

Działalność dydaktyczna

 • Seminaria i ćwiczenia z ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego GUMED.
 • Wykłady fakultatywne z ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla studentów GUMED.
 • Seminaria z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla studentów III roku fizjoterapii GUMED.
 • Seminaria dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu podczas kursów specjalizacyjnych CMKP.
 • Opiekun Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – od 2015 – 2018.

 

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat 3

certyfikat 4

 

Certyfikat 59
Certyfikat 73
Certyfikat 72
Certyfikat 71
Certyfikat 70
Certyfikat 69
Certyfikat 68
Certyfikat 67
Certyfikat 66
Certyfikat 65
Certyfikat 64
Certyfikat 63
Certyfikat 62
Certyfikat 61
Certyfikat 60
Certyfikat 57
Certyfikat 58
Certyfikat 55
Certyfikat 56
Certyfikat 54
Certyfikat 53
Certyfikat 52
Certyfikat 51
Certyfikat 49
Certyfikat 50
Certyfikat 48
Certyfikat 47
Certyfikat 45
Certyfikat 46
Certyfikat 44
Certyfikat 43
Certyfikat 42
Certyfikat 41
Certyfikat 40
Certyfikat 39
Certyfikat 38
Certyfikat 36
Certyfikat 37
Certyfikat 34
Certyfikat 35
Certyfikat 33
Certyfikat 32
Certyfikat 31
Certyfikat 30
Certyfikat 29
Certyfikat 28
Certyfikat 27
Certyfikat 26
Certyfikat 25
Certyfikat 24
Certyfikat 23
Certyfikat 22
Certyfikat 21
Certyfikat 20
Certyfikat 19
Certyfikat 17
Certyfikat 18
Certyfikat 16
Certyfikat 15
Certyfikat 13
Certyfikat 14
Certyfikat 11
Certyfikat 12
Certyfikat 09
Certyfikat 10
Certyfikat 08
Certyfikat 07
Certyfikat 06
Certyfikat 05
Certyfikat 04
Certyfikat 03
Certyfikat 02
Certyfikat 01
Certyfikat 100
Certyfikat 98
Certyfikat 99
Certyfikat 97
Certyfikat 96
Certyfikat 95
Certyfikat 94
Certyfikat 93
Certyfikat 92
Certyfikat 90
Certyfikat 91
Certyfikat 89
Certyfikat 88
Certyfikat 87
Certyfikat 86
Certyfikat 83
Certyfikat 81
Certyfikat 80
Certyfikat 79
Certyfikat 78
Certyfikat 77
Certyfikat 76
Certyfikat 74
Certyfikat 75